Mozek

Cévní mozková příhoda (mrtvice) patří dlouhodobě mezi nejčastější příčiny úmrtí v České republice. Ročně na ni zemře až 9 tisíc lidí a tisíce dalších mají po prodělání této nemoci trvalé následky.

Důvodem neveselé statistiky je přitom ve většině případů čas, který hraje v případě cévní mozkové příhody hlavní roli. Včasná odborná pomoc je totiž to jediné, co dokáže zdraví ochránit. I proto se 15. květen připomíná jako Světový den proti mozkové mrtvici, který má za cíl šířit osvětu o této nemoci.

Projevy mrtvice a FAST

Projevy cévní mozkové příhody (CMP), která znamená přerušení krevního zásobení mozku, bývají v prvních fázích pouze nenápadné, a proto jsou často přehlíženy. Právě zajištění lékařské péče v prvních čtyřech hodinách od nástupu příznaků je ovšem rozhodující pro to, aby pacient prodělal CMP s co nejmenšími následky.

Hlavní pravidlo, které by si měl každý zapamatovat, se nazývá FAST. Jedná se o čtyři zkratky hlavních příznaků, s jejíchž pomocí rychle odhalíte mozkovou mrtvici. Co jednotlivá písmenka znamenají?

 • FACE – ochrnutí obličeje a tekoucí sliny z úst
 • ARM – necitlivost paže a neschopnost udržet předmět
 • SPEECH – neschopnost komunikace, případně obtížné porozumění řeči pacienta
 • TIME – v případě výše uvedených příznaků začínáte bojovat s časem; co nejrychleji vyhledejte lékařskou pomoc

Pokud se postiženému do čtyř hodin dostane odborné lékařské pomoci, je vysoká pravděpodobnost, že bude vyléčen bez následků. Základem je co nejdříve volat záchranku, lepší planý poplach než přijet pozdě.

Rizikové faktory

Cévní mozková příhoda může postihnout prakticky kohokoli bez ohledu na věk. CMP totiž není příznakem stáří, jak se mnozí lidé domnívají. Ačkoli riziko se s věkem zvyšuje, nízký věk ještě neznamená, že člověka nemůže CMP postihnout. Roli hrají také dědičné faktory: zvýšené riziko CMP mají lidé, jejichž blízcí pokrevní příbuzní prodělali mozkovou mrtvici.

Výše zmíněné faktory, tedy věk a genetické predispozice, není možné ovlivnit. Existuje však celá řada důležitých rizikových faktorů, které ovlivnit lze. Je to například (zdroj gesundheit.gv.at):

 • Hypertenze: Čím vyšší je krevní tlak, tím vyšší je i riziko CMP, neboť dlouhodobá hypertenze poškozuje cévy.
 • Fibrilace síní: Lidé s fibrilací síní mají v průměru 5krát vyšší riziko cévní mozkové příhody než lidé bez fibrilace.
 • Stenóza karotid: Zúžení krčních tepen (typicky v důsledku aterosklerózy) je jednou z nejčastějších příčin CMP.
 • Hypercholesterolemie: Nadměrné množství cholesterolu v krvi podporuje rozvoj aterosklerózy, a tím i riziko infarktu a mozkové mrtvice.
 • Diabetes mellitus: Při tomto metabolickém onemocnění je zvýšená hladina cukru v krvi, což je spojeno mimo jiné i s poškozením cév. Riziko CMP u diabetiků je asi dvakrát až třikrát vyšší než u lidí, kteří diabetem netrpí.
 • Kouření: Pravidelné kouření zvyšuje riziko mrtvice ve srovnání s nekuřáky dvakrát až třikrát.
 • Alkohol: Dlouhodobá konzumace alkoholu vede kromě závislosti a nejrůznějších dalších problémů (mj. vysokého krevního tlaku či poškození orgánů, např. jater) i ke zvýšení rizika CMP.
 • Nadváha: Samotná mírná nadváha pravděpodobně není pro cévní mozkovou příhodu výrazným rizikovým faktorem. Nadváha však vede k sekundárním onemocněním, jako jsou vysoký krevní tlak a cukrovka, která pak již riziko mrtvice zvyšují.
 • Nedostatek pohybu: Nedostatek pohybové aktivity zvyšuje riziko kardiovaskulárních onemocnění i rozvoj aterosklerózy.
 • Hormonální antikoncepce: Byla prokázána souvislost mezi kouřením a cévní mozkovou příhodou u mladých žen, které zároveň užívají hormonální antikoncepci. Kouření i hormonální antikoncepce zvyšují pravděpodobnost vzniku trombózy, v kombinaci pak i riziko mozkové mrtvice.

Pojištění mrtvice

Pokud se vám i přes prevenci nevyhnete cévní mozkové příhodě, může být rozsah následků různý. V těch vážnějších se připravte na dlouhodobou rehabilitaci a pracovní neschopnost v délce třeba půl roku není výjimečná. Peníze na léčbu pomůže zajistit pojištění, které by mělo obsahovat tyto části

 • Pojištění pro případ smrti
 • pojištění pro případ invalidity
 • Pojištění pro případ pracovní neschopnosti
 • Pojištění závažných nemocí

Pouze několik málo pojišťoven umožňuje spočítat cenu pojištění on-line a jednoduše si nastavit potřebnou pojistnou ochranu. Nejkomplexnější nabídku má Pillow pojišťovna, která umožňuje pojištění pro případ vážných nemocí pomocí internetu uzavřít bez nutnosti chodit na pobočku.

Spočítat cenu pojištění pro případ mrtvice