Sezónní pojištění

Tak nám venku udeřily třicítky, covid snad už definitivně zvolnil a za dveřmi jsou prázdniny. Optimální čas trochu zastavit a uvolnit se. Jenže u nás v pojišťovně ještě nemůžeme. Zatím totiž pro vás nemáme pojištění majetku a odpovědnosti. Ale nebojte se, usilovně se tomu věnujeme a již brzy bude s námi i vaše bydlení jako v peřince (nebo v polštářku).

Abychom to mohli udělat zodpovědně, prošli jsme také nabídku konkurenčních pojišťoven. Samozřejmě nic neopisujeme, ale hledáme to nejlepší, abyste s námi byli spokojení. Zároveň s tím občas objevíme i opravdové perly, které nás pobaví. Ty už s vámi můžeme sdílet nyní, protože v našem pojištění majetku a odpovědnosti je nenajdete. Pokud byste náhodou některému z pojmů od konkurence nerozuměli, zkuste náš zbrusu nový slovníček pojištění. V něm se snažíme o překlad z pojišťováčtiny do lidské řeči.

Jedovatá kočka a pravítko do sklepa

Začít můžeme u zvířátek. V pojistných podmínkách jedné z pojišťoven se totiž dozvíte, že pokud máte králíka nebo kočičku, tak pozor – nesmí být jedovatí: „Naturální pojistné plnění dle těchto DPP poskytne pojistitel pouze tehdy, souvisí-li s následujícími zvířaty: psi, kočky, králíci, hlodavci. Bez ohledu na předchozí větu není pojistitel povinen poskytnout naturální pojistné plnění dle těchto DPP v případě nebezpečných, agresivních, jedovatých či nezvladatelných zvířat.“

Další důležitou podmínkou u této pojišťovny je mít ve sklepě hodně polic a žádné věci na zemi: „Pojištěný je povinen v prostorech staveb, které leží pod úrovní okolního terénu, zajistit uložení pojištěných věcí poškoditelných vodou minimálně 12 cm nad úrovní podlahy.

Státovky žijí (v podmínkách pojištění majetku)

Jiná pojišťovna donedávna hrdě nabízela pojištění tuzemských státovek. Víte, co je to státovka? Něco jako bankovka, ale na rozdíl od ní ji nevydává národní banka, ale stát. V Československu byly poslední staženy z oběhu v roce 1972, jak se píše na Wikipedii. Ale co kdyby náhodou: „V případě poškození platných tuzemských i cizozemských státovek, bankovek a oběžných mincí v hotovosti (dále jen „peníze“) poskytne pojišťovna …“

U této pojišťovny se také donedávna museli pro výplatu škod pravděpodobně zaměstnávat spiritisté vyvolávající duše zemřelých klientů, aby předávali své doklady: Pojištěný je povinen při uplatnění práva na pojistné plnění z pojistné události předložit Pojišťovně: (…) v případě smrti pojištěného – kopii úmrtního listu a potvrzení o příčině smrti.

Nečekejte peníze za škodolibý úsměv

Když si sjednáváte pojištění odpovědnosti, hlavně nebuďte škodolibí: „Pojištění se nevztahuje na újmu vzniklou škodolibostí nebo jinou pohnutkou zvlášť zavrženíhodnou.“

Těžké to mají i další lidé, kteří nejsou zrovna Mirkem Dušínem a jejichž charakter není zcela ryzí a dokonalý: „Vedle výluk uvedených v části A čl. VI těchto VPP se pojištění nevztahuje na odpovědnost za újmu způsobenou (…) osobou nebo použitím osoby s nebezpečnými vlastnostmi.

Vyděržáj pioněr 🙂

To jiné pojišťovny myslí i na mladé chemiky a genetiky mezi námi: „Pojišťovna neproplatí škody (…) v důsledku nebo vyplývající z azbestu, formaldehydu, křemíku, umělého minerálního vlákna, perzistentních organických látek, metyltercbutyl éteru, olova nebo rtuti. V důsledku nebo vyplývající z genetických změn organismů nebo rostlin (GMO).“ Mimochodem zmiňovaný metyltercbutyl éter by snad dle Wikipedie měl být přísadou do benzínu a rozpouštědlem…

Rozkaz zněl jasně

U dalšího konkurenta by muži s koženou brašnou, který nesmí projet, prostě nepomohli: „Asistence odvoz či oprava kola – nelze využít, jestliže k pojistné události došlo v důsledku manipulace se zbraněmi.

Velké zklamání pro většinu Čechů je, že u věhlasné pojišťovny nebudou mít pojištěno vše, protože: „Pojištění se nevztahuje na (…) škodu (…) na kosmických lodích a plavidlech všeho druhu.“

Služba k uspokojení (potřeb)

Další z našich konkurentů preferuje mít všechny pojmy pěkně definované. Občas se tím ale dostává trochu mimo pojištění. Jaké služby že si to u nich sjednáváte? „Službou pro potřeby tohoto pojištění se rozumí cílevědomá činnost směřující k uspokojení cizích lidských potřeb, a to za úplatu tak i bezúplatně.“

To jiný pojišťovací ústav se za nějaké slovíčkaření neschovává a v rámci úrazového připojištění přidaného k pojištění majetku to říká na rovinu: „Pojistné plnění z úrazového pojištění vám neposkytneme, pokud dojde k pojistné události … při poskytování erotických služeb v přímém kontaktu.“ Jen se nám nepovedlo zjistit, jak vypadá v tomto kontextu kontakt nepřímý…

Zdroj: pojistné podmínky jednotlivých pojišťoven v aktuálních i mírně archivních verzích