Inflace znehodnocuje nejen úspory, ale také pojistnou ochranu. Tedy přesněji: pokud není pojištění dostatečně chytré. Moderní produkty jsou navrženy tak, aby se pojistná smlouva automaticky aktualizovala. Ať již jde o pojištění vozidel nebo majetku.

Pojištění vozidel: 3 x bezlimitní

Pouze dvě pojišťovny na trhu odstranily největší problém havarijního pojištění, Pillow pojišťovna je jedna z nich. U běžných produktů musíte určit a do smlouvy uvést obvyklou cenu vozidla. Za tuto hodnotu jste následně zodpovědní a pokud je určena chybně, pojišťovna Vám v případě škody vyplatí méně než je potřeba na opravu auta. Toto nebezpečí ale není v případě Pillow pojištění. Klienti mají jistotu, že ke krácení z důvodu podpojištění nedojde, důvod je jednoduchý.

Stanovení pojistné částky vzala Pillow pojišťovna na vlastní odpovědnost. Sama dle zadaných údajů určí obvyklou cenu vozidla, klienty netrápí jejím zjišťováním a zadáváním. V pojistné smlouvě má klient uvedeno u pojistné částky „Obvyklá cena vozidla“. Pokud díky inflaci vzroste cena ojetého vozidla, pojišťovna se tomu musí přizpůsobit a nepřenáší problém inflačního růstu ceny vozidla na své klienty. Pillow pojišťovna férově dodává, že tuto výhodu nabízí pro osobní automobilky, ale ne pro motorky, autobusy, náklaďáky atd. U těchto typů vozidel je nutné zadat cenu vozidla jako u běžných pojišťoven.

U pojištění skel má Pillow pojišťovna „bezlimitní“ výhodu u všech typů vozidel. V každé pojistné smlouvě není uveden omezující limit pro plnění v případě poškození či zničení skel vozidla, vždy zaplatí celé náklady na opravu či výměnu. Inflace tak nemůže „ukousnout“ z hodnoty limitu a způsobit, že majitel vozidla bude muset doplácet. Bezlimitní pojištění skel se klientům vyplatí vždy, nejen v době vysoké inflace.

Třetí „bezlimitní“ krytí, na které je inflace krátká, jsou asistenční služby. Většina produktů na trhu má v asistenčních službách uveden limit, od kterého proplatí náklady na odtah nepojízdného vozidla. Inflace zařídila, že většina limitů je nedostatečná a klienti musí část nákladů na odtah doplácet ze svého. Pillow nabízí 4 varianty asistenčních služeb. Dvě z nich mají neomezený odtah po celém Česku. Ani zbývající 2 nemají finanční limit, ale odtah hrazený do 50 kilometrů. A tato hodnota platí navždy, ať je inflace sebevětší 🙂

Spočítat úsporu na pojištění vozidla

Pojištění majetku: valorizace snadno a volitelně

S rostoucí inflací se zvyšuje hodnota majetku klienta vyjádřená pojistnou částkou. Je třeba ji prakticky každý rok aktualizovat, a to hned ze dvou důvodů. Prvním je zachování reálného rozsahu pojištění. Pokud by došlo k totální škodě (např. požár celé domácnosti), měla by pojistná částka zajistit znovupořízení celého majetku. Druhým důvodem je ochrana před podpojištěním v případě částečných škod. Pokud reálná hodnota majetku výrazně převyšuje částku uvedenou v pojistné smlouvě, má pojistitel právo krátit pojistné plnění ve stejném poměru jako je pojistná částka vůči hodnotě majetku.

Mnoho klientů ale na pravidelné navyšování pojistné částky zapomíná. Co s tím? Řešením je automatická pomoc s udržováním pojistné částky na správné hodnotě. Přesně tuto výhodu nabízí Pillow pojišťovna.

Proces navýšení pojistné částky je v Pillow pojištění majetku zcela automatický a zároveň volitelný. Před výročím obdrží klient e-mail s návrhem navýšené pojistné částky pro další rok pojištění. Navýšení pojistné částky je odvozeno od spotřebitelské inflace (pojištění domácnosti) a indexu růstu stavebních prací (pojištění budovy). Pokud klient z nějakého důvodu nechce částku navýšit (přestože se tím může zvýšit riziko podpojištění), jednoduše valorizaci odmítne. V e-mailu je vložen odkaz na webovou stránku, po kliknutí uživatel potvrdí odmítnutí valorizace a smlouva v dalším roce pokračuje bez úpravy pojistných částek.

Spočítat úsporu na pojištění majetku

Ne jeden, ale několik hlídačů

Polštářové produkty logicky patří mezi ty nejmodernější a jsou navrženy tak, aby své klienty ochránily před negativním dopadem inflace na pojištění. V pojištění vozidel a v pojištění majetku tak obsahují hned několik „hlídačů“, které automaticky reagují na aktuální inflaci a nedopustí podpojištění klienta.

Více o Pillow pojištění