Jak funguje pojištění

Rozhodli jste se ukončit povinné ručení, protože chcete změnit pojišťovnu a pojistit se u Pillow? Může se stát, že vás současná pojišťovna nebude chtít hned pustit. Každý totiž nemá tak přátelské podmínky jako polštářová pojišťovna 😀. Prozkoumejte seznam možností, jak odejít jinam.

Jaké finty používají pojišťovny?

Existují 2 základní triky, kterými pojišťovny brání odchodu klientům za lepší nabídkou. Podívejme se na oba “fígly” podrobně.

 1. Ukončení jen jednou za rok
  Pokud hradíte pojištění za celý rok jednou platbou, není nic divného na tom, že můžete jednou ročně ukončit pojištění. Pokud ale platíte pololetně, čtvrtletně nebo měsíčně, budete často nemile překvapeni. Místo možnosti odejít ke každé platbě vám pojišťovna oznámí, že musíte vydržet a odejít můžete i v tomto případě jen jednou ročně. Pojišťovna totiž záměrně stanovila pojistné období jako jeden rok místo toho, aby bylo období přátelsky shodné s lhůtou placení. 

 2. Oznámení 6 týdnů předem
  Téměř všechny pojišťovny bohužel využívají lhůty dané zákonem ve svůj prospěch na maximum. Zákon jim dává možnost požadovat informaci o ukončení nejméně 6 týdnů dopředu. Jakmile klient promešká lhůtu byť o jeden den, pojišťovna pouze byrokraticky oznámí, že nebyly splněny podmínky a pojištění bude pokračovat zase další rok.

Obě tyto finty mají podporu v zákoně. Pojišťovny je nemusejí využívat, ale v naprosté většině to dělají. Pozitivních výjimek jako je Pillow pojišťovna je velmi málo. Jaké máte jako klient možnosti?

1. Po dobrém: pohlídat si termíny

Dejte si do kalendáře 7 týdnů před ročním výročím upomínku. A jakmile vám v telefonu “cinkne” notifikace, ihned napište do pojišťovny ze svého e-mailu výpověď. Do textu dejte i otázku, zda po Vás bude pojišťovna požadovat i papírovou formu.  Slušné pojišťovně stačí zaslat elektronicky, neslušná po vás bude chtít i ve 21. století papír s podpisem. Myslí, že Vás tím od odchodu odradí.

2. Po zlém: trik po termínu

Pokud jste zmeškali termín třeba o pár dnů nebo týdnů, i tak zkuste poslat výpověď. Slušná pojišťovna vás nebude držet za každou cenu. Pokud ale zjistíte, že vaší pojišťovně morálka a přání klienta nic neříká, máte ještě jednu možnost.

Zkontrolujte si, jakou cenu vám pojišťovna poslala pro další rok. V naprosté většině případů se cena navýšila. Pojišťovny musí zvyšovat cenu jednotlivých smluv, protože za škody platí stále více. Zvýšení ceny není nic špatného, i když se nám řidičům vůbec nelíbí. Navýšení vám ale dává možnost smlouvu ukončit, i když jste zmeškali termín.

V občanském zákoníku (zákon 89/2012) je totiž v paragrafu § 2786 tato věta:  Nesouhlasí-li pojistník se změnou (pojistného), může nesouhlas projevit do jednoho měsíce ode dne, kdy se o ní dozvěděl; v tom případě pojištění zanikne uplynutím pojistného období, na které bylo pojistné zaplaceno. 

Novou výši pojistného Vám pojišťovna oznamuje v dopise nejméně 2 měsíce před  výročím. Pokud Vám tedy o pár dnů utekla možnost výpovědi, máte ještě šanci. Stačí do jednoho měsíce od okamžiku, kdy Vám poslala pojišťovna novou vyšší hodnotu pojistného, napsat pojišťovně, že s navýšením nesouhlasíte a tedy pojištění končí na výročí smlouvy.

3. Nebezpečné myšlenky 😡

Pozor na radu, kterou najdete na různých fórech: “Pokud nestihnete výpověď včas nebo pojišťovna neumožňuje ukončit i během roku ke každé platbě, prostě neplaťte další pojistné.” 

Tento způsob, jak ukončit povinné ručení, má několik negativních důsledků a musíte zvážit jejich dopad. Na ně většinou podobné diskuzní skupiny neupozorňují.

 • Smlouva bude trvat ještě zhruba 3 měsíce po tom, co přestanete platit.
 • Za toto období budete muset samozřejmě také zaplatit, po celou dobu jste pojištěni.
 • Někdy bude platba navýšena o poplatek za upomínku nebo poplatek za ukončení pro neplacení. Výše poplatku záleží na každé pojišťovně, zjistěte si dopředu, jak je vysoký.
 • Vzniklé dlužné pojistné uhraďte co nejdříve, jinak ho pojišťovna předá k vymáhání externí firmě a ta ihned navýší celkovou dlužnou částku o další poplatky a výlohy.
 • Informace o tom, že jste nezaplatili a vaše smlouva byla ukončena pro neplacení, se zapíše do databáze a může vám v budoucnu uškodit.

Jediná dobrá rada je: tento způsob nevyužívejte, může se snadno obrátit proti vám.

Zvolte správně hned na začátku

Asi každý, kdo zažil problémy s ukončením smlouvy, bude souhlasit s jednoduchou radou. Než uzavřete nové pojištění, zjistěte si, zda se pojišťovna ke klientům chová při odchodu férově nebo spíše jako “k vězňům”. Vše potřebné najdete v přehledu jednotlivých pojišťoven a možností, jak ukončit povinné ručení.