BMI

Když jde o peníze a zdraví, můžete věřit pojišťovně. Pouze pojišťovna vás má ráda stejně jako vy sám(a). Ani pojišťovna nechce, aby se vám stal úraz nebo jste onemocněli, protože to pro ni znamená vyplatit peníze. Pojišťovna má dobře spočítáno, jaké riziko vám hrozí a dle toho stanovuje cenu pojištění.

Vyšší riziko nemoci = vyšší cena

Pojišťovna vychází z mnoha dat a lékařských studií. Pokud lékaři zjistí, že určitý faktor může vést k nemoci s výrazně větší pravděpodobností, pojišťovna toto použije a lidem s rizikovým faktorem cenu zvýší, naopak lidem bez rizikového faktoru cenu sníží. A v případě pojištění smrti, invalidity, pracovní neschopnosti nebo závažných nemocí je rizikovým faktorem vedle kouření také nadváha.

Optimální váha se měří pomocí ukazatele BMI, což je zkratka z anglického Body Mass Index. Ten bere v úvahu nejen váhu v kilogramech, ale také výšku člověka v metrech. Každému je totiž jasné, že váha 80 kilogramů je v pořádku pro 185 cm vysokého muže, ale asi nebude slušet ženě o výšce 155 cm.

BMI se vypočte jednoduše jako podíl váhy a výšky v metrech umocněné na druhou. Tedy muž z našeho příkladu má BMI 80 / (1,85^2) = 23,4. Pokud si spočítáte své BMI, můžete podle následující tabulky (určena pro dospělé) stanovit svou váhovou kategorii.

 
 BMI  Váhová kategorie
 Do 18,5  Podváha
 18,5 – 25  Normální váha
 25 – 30  Nadváha
 30 – 35  Obezita 1. stupně
 35 – 40  Obezita 2. stupně
 40 a více  Obezita 3. stupně
 

Vyšší BMI, vyšší cena pojištění a naopak

Statistika nuda je, má (bohužel) pravdivé údaje. Nespočet lékařských studií prokázalo, že nadváha lidskému tělu škodí. Není to nijak překvapivé, stačí si představit srdce jako výkonnou pumpu, která musí zajistit rozvod krve do celého organismu. Mnohem více se musí pumpa namáhat u člověka s vyšší váhou a rychleji se tak opotřebuje. Opotřebovaná pumpa znamená nemoc a v případě vážnější poruchy rovnou smrt.

Pojišťovny toto vše dobře vědí, a proto lidem s normální váhou spočítají cenu pojištění pro případ smrti, invalidity, pracovní neschopnosti a závažných nemocí nižší než lidem s nadváhou. Jednou z pojišťoven, která slevu za normální váhu nabízí, je Pillow pojišťovna. Navíc umožňuje vypočítat si cenu on-line a nastavit si pojištění přesně tak, jak každý potřebuje.

Pozor na fake-news ohledně BMI

Možná jste zaregistrovali článek v českých novinách, který tvrdil „Zapomeňte na BMI, téměř polovina sledovaných lidí s nadváhou byla ve skutečnosti úplně zdravá“. Titulek vzbuzoval dojem, že na BMI nezáleží. Kdo má tedy pravdu? Článek v novinách nebo pojišťovny a jejich dlouhodobé statistiky? I článek odkazoval na lékařskou studii z roku 2016. Autoři studie si definovali, co znamená zdravý člověk (dle krevního tlaku, cholesterolu a dalších měřitelných ukazatelů) a pak změřili přes 40 tisíc dospělých. Výsledky jsou uvedeny v tabulce níže.

 
 Váhová kategorie  Podíl zdravých  Podíl nemocných
 Podváha  76 %  24 %
 Normální váha  69 %  31 %
 Nadváha  47 %  53 %
 Obezita 1. stupně  29 %  71 %
 Obezita 2. a 3. stupně  16 %  84 %
 

Dobře se na tabulku podívejme. Pokud bychom byli „špatným“ novinářem a budeme chtít vytvořit šokující článek, můžeme si z tabulky vzít informaci, že i 16 % hodně obézních je z pohledu srdce zdravých. A pak napíšeme článek s výše uvedeným titulkem a budeme se bavit reakcemi lidí v diskuzi k článku.

Pokud ale budeme používat vlastní rozum a nebudeme placeni za to, kolik lidí klikne na náš článek, bude závěr úplně jiný. Studie prokázala, že čím vyšší BMI, tím více nemocných. A špatná zpráva pro ty, kteří doufají, že i s obezitou budou mít štěstí a zůstanou v té malé části zdravých. Tabulka ukazuje výsledky v určitém období. Pokud bychom se na stejnou skupinu lidí podívali např. po 10 letech, bude to hodně jiný obrázek. Zatímco velká část lidí s normální váhou si zachová své zdraví, v případě obézních se stav i těch několika procent zdravých zhorší a již budou patřit do kategorie nemocných.

Pečujme o sebe a ušetříme

Je obtížné odolat pokušení sladkých pití, rychlého občerstvení s hranolky nebo celé čokoládě snědené najednou. Pokud to ale dokážeme, budeme odměněni nejen dobrým pocitem a lepším zdravím, ale také výrazně ušetříme. Tedy za předpokladu, že si vybereme pojišťovnu, která dává nižší cenu pojištění lidem s nižším BMI. Třeba Pillow pojišťovnu a její pojištění úrazu a nemoci. Nižší cena za dobré BMI platí pro všechny důležité „polštáře“, od invalidita přes pracovní neschopnost až po pojištění závažných nemocí.

Spočítat cenu Pillow pojištění