Finanční skupina RSJ se rozhodla kapitálově vstoupit do Pillow pojišťovny, a.s. resp. jejího jediného akcionáře, kterým je společnost Simply Fair Insurance a.s. Od současných akcionářů ze skupiny Pale Fire Capital a společnosti Partners Financial Services získala 78,6% podíl. Zbylá část akcií zůstává v držení zakladatelů Pillow pojišťovny, kterými jsou Jakub Strnad, Martin Podávka a Marcel Beno. Transakce podléhá schválení dozorčích orgánů a dokončena by měla být ve třetím čtvrtletí letošního roku.

Skupina RSJ již před 5 lety stála u zrodu První klubové pojišťovny, která byla založena na konceptu klubovosti a férovosti. Pojišťovna ale nezískala během prvních let své existence dostatečný počet klientů a její působení na trhu tak bylo ukončeno prodejem novým vlastníkům. Současné vedení pojišťovny vytvořilo novou obchodní a produktovou strategii, která si zachovala extrémní férovost ve své DNA prostřednictvím jasného podílu na zisku pro všechny klienty a současně přejmenovalo pojišťovnu na Pillow. Prvním produktem pod novou značkou se stalo pojištění vozidel s cenou dle ujetých kilometrů, revolučně srozumitelnými pojistnými podmínkami a dalšími inovacemi.

Již během prvního roku provozu pojišťovny se potvrdil úspěch nové strategie u klientů i finančních poradců a Pillow se zařadila mezi nejrychleji rostoucí pojišťovny na českém trhu. „Rádi investujeme do nových věcí, které mají nejen potenciál zhodnotit naše investice, ale také něco smysluplně změnit. Podporujeme proto projekt, který cílí na větší férovost vůči klientům a přináší do pojišťovacího odvětví změny podobné těm, jež se odehrály před lety v bankovnictví po příchodu menších nízkonákladových internetových bank,“ uvedl Libor Winkler, řídící partner finanční skupiny RSJ.

„Od počátku budujeme Pillow jako nezávislou pojišťovnu, která své služby nabízí klientům ve spolupráci s nezávislými finančními poradci. Našim dlouhodobým cílem je inovovat pojišťovnictví směrem k maximální férovosti a srozumitelnosti pro klienty. Nový akcionář je tak důkazem nejen stability, ale také naší nezávislosti“ komentoval změnu akcionářů zakladatel a předseda představenstva Pillow pojišťovny, Jakub Strnad. Současně Martin Podávka dodává: „Osobně mi dělá maximální radost, že o našem obchodním úspěchu budou rozhodovat klienti a jejich nezávislí finanční poradci“. Výkonný management současně vyjádřil velké poděkování odcházejícím akcionářům, díky jejichž podpoře a odborným znalostem se podařilo během 6 měsíců prakticky zdvojnásobit počet pojištěných vozidel a významně podpořit růst nové pojišťovny.


Finanční skupina RSJ

Skupina RSJ obchoduje na světových derivátových burzách a spravuje široké portfolio investic v České republice a zahraničí. Investuje do výstavby bytových i kancelářských budov a akvizic výnosových nemovitostí. Vysoký podíl na spravovaném majetku představují také investice do informačních technologií, biotechnologií či oblasti life sciences.


Pillow pojišťovna 

Pillow mění svět pojištění k lepšímu. Přináší srozumitelné pojištění bez skrytých podmínek, háčků, limitů a nesmyslných výluk. Nabízí férovou cenu pojištění vozidel dle ujetých kilometrů – kdo jezdí málo, šetří hodně. Jediná pojišťovna v Česku, která se o svůj zisk dělí se svými klienty půl na půl.

  • Pilotní provoz (pod původním názvem) spustila již 21. září 2015, jako první na světě přišla s jasně definovaným podílem na zisku (druhá byla americká Lemonade.com, která odstartovala prodej v září 2016)
  • Od 25. listopadu 2019 nabízí své služby pod jménem Pillow pojišťovna, a.s.
  • Jako první pojištění pod novým názvem Pillow nabídla pojištění vozidel s revolučně jednoduchými podmínkami pojištění na 10 stran včetně pojistné smlouvy