Věštírna

Nebojte, cena pojištění vozidla dle kvality řidičského umění pojistníka zůstane ještě dlouho zachována. Ale věštím, že během následujících 5 let zmizí z pojistných podmínek tabulky se stupnicí bonusu a malusu (BM). Logických důvodů pro změnu je hned několik. Nejtěžší však bude vysvětlit klientům, proč něco, na co byli zvyklí posledních 20 let, už v pojistných podmínkách nenajdou. Třeba pomůže i tento článek.

Systém bonus-malus

V populárních článcích je systém bonus-malus vysvětlován zhruba takto: pojišťovna rozdělí všechny řidiče do několika skupin (tříd) podle jejich schopnosti bezpečně řídit vozidlo (rizikovosti). Čím vyšší třída, tím bezpečnější řidič a tím vyšší sleva (tzv. bonus).  A naopak, čím více nehod, tím vyšší cena díky přirážce (tzv. malus). Řidič (v českém systému pojistník) se pohybuje mezi třídami podle předem stanovených pravidel: za určitý počet najetých měsíců postoupí do lepší třídy, naopak každá nehoda mu z najetých měsíců odečítá a výsledkem může být sestup do nižší třídy a tedy ztráta slevy nebo dokonce účtování přirážky.

Stanovení pravidel přechodu mezi třídami, výše slev a přirážek pro jednotlivé třídy a další vlastnosti systému BM jsou plně v kompetenci pojišťovny. Chytřejší systém lépe odrážející rizikové chování klientů je konkurenční výhodou a umožňuje pojišťovně lépe stanovit cenu. Nepochopením je tak názor – stížnost, že každá pojišťovna má jiný systém. Dobrá zpráva pro kritiky odlišností: požadovanou jednotnost zařídí budoucnost – pojišťovny budou tabulky BM „jednotně“ neuvádět. Proč?

Důvod 1: matematici již vědí

Popsaný historický systém BM se zrodil v době, kdy neexistovaly osobní počítače a všechny výpočty se (nejen) v pojišťovnictví dělaly na papíře. Proto asi nepřekvapí, že systém BM musel být jednoduchý i za cenu, že neodpovídal skutečné rizikovosti klientů. Jeden příklad za všechny: data ukazují, že pokud určitý segment řidičů neměl v posledních 5 až 6 letech nehodu, patří mezi nejlepší řidiče a zaslouží si nejnižší cenu, přestože v rámci standardní stupnice jsou teprve „uprostřed“. To je ale jen špička ledovce: současné počítačové modely jsou schopny mnohem lépe spočítat rizikovost, kterou nelze popsat tradiční tabulkou BM. Pokud pojišťovna chce co nejlépe určovat cenu pojištění, má jedinou možnost: přestat používat tabulky BM.

Důvod 2: další parametry se hlásí o slovo

Existují i další pojistné parametry, jež se v době trvání pojištění vyvíjejí a které pojišťovny nově zohledňují při výpočtu ceny při obnově pojištění. Jedná se například o věk, platební morálku nebo počet najetých kilometrů. V ceně je možné (nutné) zohlednit i vývoj tržního prostředí, chování konkurentů nebo změnu klimatu (opravdu zimy už nejsou, co bývaly). Z tohoto pohledu se tabulky BM najednou zdají jako velice naivní způsob určování ceny pro příští rok.

Důvod 3: tabulky BM vzbuzují falešné očekávání

I kdyby pojišťovna ve výpočtu pojistného pro další pojistný rok nezohledňovala žádný z výše uvedených vlivů, na jedno ohled brát musí: růst výše škod. Průběžně rostou náklady na opravu vozidel (cena práce i náhradních dílů) a speciálně v povinném ručení se zvyšují přiznaná odškodnění za způsobené újmy. Jakmile pojišťovna v novém pojistném zohlední růst nákladů, ihned dojde k nesouladu reality a očekávání klienta. Pokud klient měl v pojistných podmínkách tabulku BM a neměl nehodu, automaticky očekával pokles pojistného, např. o 5 %. Místo zlevnění mu pojišťovna poslala fakturu o 3 % vyšší než předchozí rok a jediným výsledkem je nepochopení a růst nedůvěry.

Odstranění tabulek BM může tento problém vyřešit. Je třeba od začátku nastavit očekávání klienta jinak: pojišťovna na počátku pojištění stanoví cenu a pak pokaždé znovu na výročí. V nové ceně zohlední nejen dosavadní bezeškodní průběh, ale i mnoho dalších parametrů. A na klientovi je, zda cenu bude akceptovat nebo (třeba za pomoci svého poradce) přejde k jiné pojišťovně. Přesně tak to funguje již dnes, jen existence BM tabulek někdy zakrývala skutečný stav věcí.

Statistika na konec

Prošel jsem aktuální pojistné podmínky 10 pojišťoven a výsledek je 4:6. Čtyři pojišťovny již tabulky BM neuvádí, ostatní ano. Za 5 let věštím skóre 9:1, vždy se totiž najde nějaká „konzervativní“ výjimka :-). Již dnes ale prosím přepišme učebnice a články a nepišme nepravdivé „Každá pojišťovna má proto ve svých pojistných podmínkách uvedeno, jakou slevu za určitý počet měsíců na pojištění vozidla získáte.“ Každá nemá a další se brzo přidají a zbytečnou věc z podmínek vyškrtnou.

Martin Podávka
Člen představenstva Pillow

Zdroj: www.opojisteni.cz