Cena, která by byla dosažená při prodeji stejné věci v daném čase a místě. V pojišťovnictví se o obvyklé ceně mluví hlavně v souvislosti s vozidly, cennostmi nebo byty. Velké rozdíly od nové a časové ceny jsou právě u nemovitostí. Zatímco nová cena vyjadřuje, za kolik byste byt postavili, obvyklá cena je tržní, tedy za kolik byste ho prodali. A časová cena je v tomto případě cena, za kterou byste byt postavili s odpočtem za opotřebení původního bytu. Vidíte, že tyto ceny se mohou velmi lišit.

Zpět