Slovník pojištění aneb pojmy, bez kterých většině pojišťoven neporozumíte.

Vysvětlení pojmů vychází z praxe a slouží k jejich snadnějšímu pochopení pro naše klienty. Často by právníkovi mohlo přijít nepřesné či neúplné. Ale zase se snažíme, aby bylo stručné a pochopitelné.