Stop

Přinášíme velký přehled, jak ukončit povinné ručení. Na rozdíl od podobných článků obsahuje i přesné počítání dnů pro konkrétní příklady. Vždy tak budete vědět přesně na den, kdy vaše pojištění skončí. Celkem se jedná o 8 situací nebo způsobů.

1. Hned po uzavření pojištění

Podobně jako můžete vrátit oblečení do obchodu, tak můžete v ochranné lhůtě 2 měsíců od uzavření smlouvy vypovědět pojištění. (Opravdu uzavření, ne od počátku smlouvy.) V takovém případě je výpovědní lhůta 8 dní. Tuto možnost oceníte, pokud brzo po sjednání dostanete lepší nabídku na pojištění.

Příklad: Pokud jste 10. března podali pojišťovně výpověď, pak od dalšího dne začne běžet lhůta 8 dní. Pojištěni budete ještě od 11. března do 18. března včetně. Pojištění skončí přesně o půlnoci z 18. na 19. března.

Některé pojišťovny stále neumí (nebo nechtějí umět?) přijmout výpověď jednoduše po e-mailu. Požadují zaslat výpověď na papíru v poštovní obálce. V takovém případě si nechte potvrdit, kdy přesně Vaši výpobvě’d obdrželi a tedy od kdy počítají lhůtu 8 dní.

2. Ke konci pojistného období 

Tento způsob využijete, pokud budete chtít přejít od jedné pojišťovny k druhé. Povinné ručení máte standardně uzavřeno na neomezenou dobu. Pojistná doba se skládá z pojistných období a ke konci každého období můžete pojištění ukončit. Záleží na pojišťpovně, ajk má definované pojistné období:

  • Jeden rok (bez ohledu na to, zda platíte ročně nebo měsíčně)
  • Shodné s platebním obdobím (tedy např. měsíc, čtvrtletí, pololetí nebo rok)

Druhá odlišnost spočívá v období, jak moc dopředu musíte pojišťovně doručit výpověď. Většina pojišťoven trvá na maximální lhůtě dané zákonem a pouze jedna férově lhůtu zkrátila.

Zajímá Vás, jak to má právě vaše pojišťovna? Vše jsme přehledně sepsali v článku zde.

3. Zdražení (změna výše pojistného)

I když nestihnete termín výpovědi ke konci pojistného období, můžete využít právo ukončit povinné ručení z důvodu navýšení pojistného. Pojišťovny musí na další rok navyšovat cenu pojistného, aby mohli zaplatit poškozeným všechny škody. Pokud pojišťovna navýší cenu pojistného na další rok i vám, můžete do 1 měsíce od okamžiku, kdy jste se o navýšení dozvěděli, smlouvu vypovědět. Pojištění skončí ke konci období, na které máte zaplaceno. 

Navýšení pojistného, které bylo dopředu dohodnuto (například v podmínkám přesně popsaný systém bonusů a malusů) vám ale právo na výpověď z důvodu změny pojistného nedává.

4. Po pojistné události

Do 3 měsíců po pojistné události můžete ukončit povinné ručení s měsíční výpovědní lhůtou. Tuto možnost oceníte, pokud se vám nelíbil postup pojišťovny při likvidaci. Jak se počítá měsíc ukážeme na příkladu.

Příklad: výpověď doručíte pojišťovně 3. dubna. Od druhého dne (4. dubna) běží měsíční lhůta, která končí na stejný den, jako začala. Jste tedy pojištěni až do 4. května. Pojištění končí o půlnoci z 4. na 5. května.

Někoho možná napadne, co v situaci, kdy konec lhůty připadne na den, který v kalendáři neexistuje. V takovém případě pojištění končí poslední den v měsíci. Pokud podáte výpověď 30. ledna, běží měsíční lhůta od 31. ledna do konce února (28. nebo 29. pokud je rok přestupný).

5. Prodej vozidla

Při prodeji vozidla pojišťovna ukončí pojištění ke dni, kdy jí prodej oznámíte. Proto nemeškejte s oznámením, aby vám pojišťovna vrátila co nejvíce ze zaplacených peněz. Nejlepší je oznámit prodej přímo v ten samý den, kdy jste vozidlo prodali.

Příklad: auto jste prodali 7. září (datum na kupní smlouvě) a prodej jste pojišťovně oznámili až 11. září. Poslední den pojištění je 11. září a pojišťovna Vám vrátí nespotřebované pojistné od 12. září až do konce období, na které jste zaplatili.

6. Vyřazení vozidla z evidence (trvalé i dočasné)

V případě vyřazení vozidla z registru ukončí pojišťovna povinné ručení zpětně ke dni, kdy došlo k vyřazení. Jedná se o datum, které je uvedené v technickém průkazu a jeho kopie také slouží jako podklad k ukončení pro pojišťovnu.

7. Krádež vozidla

I v tomto případě ukončí pojišťovna povinné ručení zpětně ke dni, kdy bylo vozidlo odcizeno. Pokud datum není známé, použije se datum hlášení události policii.  A protokol policie je také dokument, který pojišťovna bude chtít vidět, aby mohla smlouvu ukončit.

8. Ukončení dohodou

Každá smlouva (nejen ta pojistná) se dá ukončit vzájemnou dohodou obou smluvních stran, v tomto případě vás a pojišťovny. V praxi se používá pro specifické a odůvodněné případy, které nelze vyřešit žádným z výše uvedených způsobů. Součástí dohody pak je i stanovení data konce popjištění a tedy posledního dne, kdy ppojištění ještě platí.

Závěr: každý den se počítá

Možná si říkáte, proč je tak důležité vědět (v případech kdy vozidlo nezaniklo), jaký je poslední den trvání pojištění. Každý den, kdy vozidlo není pojištěno, pro vás totiž znamená

  1. Riziko, že dojde ke škodě a vy ji budete muset uhradit ze svého
  2. Povinnost za každý nepojištěný den odvést poplatek garančnímu fondu ČKP  

Máte nějaké dotazy k druhům ukončení nebo k počítání lhůt? Napište nám do Pillow a rádi odpovíme. Pojištění totiž dobře rozumíme a rádi ho děláme srozumitelnější a férovější. 

Spočítat Pillow povinné ručení