Životní pojištění, které kryje pouze rizika spojená se zdravím a životem a neobsahuje žádnou část, ze které by se na jeho konci něco vyplácelo. Pokud tedy prožijete život bez vážnějších zdravotních problémů a dožijete se konce pojištění, smlouva skončí a žádné peníze se vám z titulu rizikového životního pojištění nevyplácí. Nejdůležitějšími riziky je zde pojištění smrti či invalidity, doplněné často také pojištěním pracovní neschopnosti, vážných nemocí nebo trvalých následků úrazu. Analogií je mu neživotní pojištění osob, které najdete i v naší nabídce. V současné době je to nejpopulárnější typ životního pojištění u nás. Dříve bývala riziková složka součástí kapitálového životního pojištění i investičního životního pojištění.

Zpět