V úzkém slova smyslu je to pojištění smrti nebo dožití se nějaké události. Událostí může být dohodnutý konec pojištění, ale třeba taky svatba. V širším slova smyslu se do životního pojištění často počítají i další pojištění související s nemocemi a úrazy, ať už je to pojištění invalidity nebo třeba bolestné za zlomeniny. Životní pojištění můžeme rozdělit podle způsobu placení (jednorázově placené pojištění nebo běžně placené pojištění), případně podle toho, jak se zachází s investicemi (investiční životní pojištění, kapitálové životní pojištění, rizikové životní pojištění). Částečně analogické je mu neživotní pojištění osob.

Zpět